Cum achizitionezi semnatura electronica din SEAP

Hotararea de Guvern nr. 801/2011 stabileste ca inainte de a publica invitatia/anuntul de participare, operatorul SEAP trebuie sa asigure ANRMAP accesul la documentatia de atribuire si notele justificative incarcate integral de autoritatile contractante si semnate cu semnatura electronica. Pentru obtinerea semnaturii electronice, autoritatile contractante pot apela la unu dintre cei trei furnzori acreditati in baza […]

Continue reading


Cum trimiti un email semnat electronic

Semnatura electronica aplicata documentelor de orice fel si emailurilor asigura autenticitatea, integritatea si nerepudierea lor. Semnatura electonica garanteaza ca orice modificare a documentului sau emailului este detectabila. De asemenea, ea garanteaza originea si autenticitatea acestuia. Semnatura electronica este generata pe baza unui certificat digital. Cu un singur certificat digital se pot semna electronic si depune […]

Continue reading


Semnatura electronica in SEAP

Documentele pe care ofertantii le incarca in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) trebuie semnate electronic indiferent de tipul lor. Potrivit H.G. nr 801/2011, incepand din 26 septembrie 2011, inainte sa incarce documentele in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), autoritatile contractante trebuie sa le semneze electronic si sa le transmita la ANRMAP pentru verificare. […]

Continue reading