Utilizarile complementare ale semnaturii electronice extinse

Cele mai multe persoane care poseda semnatura electronica extinsa au cumparat-o pentru depunerea online a  declaratiilor fiscale si o folosesc exclusiv in relatia cu ANAF.

Semnatura electronica extinsa insa permite mult mai mult de atat. Ea poate fi folosita pentru autentificarea si criptarea documentelor digitale de orice fel si a e-mail-urilor si transmiterea lor online catre diverse institutii sau parteneri de afaceri.

Pot fi autentificate si transmise online practic orice tip de documente, de la facturi, contracte, note de comanda si rapoarte financiare pana la fotografii in format electronic. Documentele semnate folosind semnatura electronica extinsa au, potrivit Legii nr. 455, valoarea legala a celor semnate olograf si stampilate.

In Romania, semnatura electronica extinsa poate fi utilizata in relatia cu urmatoarele institutii:

–  Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) – pentru depunerea online a declaratiilor fiscale si a situatiilor financiare

– Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – pentru depunerea raportarilor si pentru emiterea retetelor electronice

– Agentia Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) pentru participarea la achizitii publice prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)

–  Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) – pentru inregistrare online a unei societati

– Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM)

–  Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM)

– Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)

De asemenea, pentru asigurarea confidentialitatii documentelor in format electronic si a e-mail-urilor, ele pot fi criptate utilizand semnatura electronica extinsa impreuna cu o aplicatie specializata.

Semnatura electronica extinsa poate fi obtinuta, la pretul de 47 de euro fara TVA, de la un furnizor acreditat de servicii de certificare: certSIGN, Certdigital, DigiSign, Alfasign si Trans Sped.

Pentru obtinerea semnaturii electronice extinse, se completeaza formularul de inregistrare de pe site-ul furnizorului, iar documentele necesare se depun la un reprezentant al acestuia. Cel mai mare funizor de semnatura electronica extinsa are peste 300 de reprezentanti la nivel national si livreaza semnatura gratis prin curier rapid.

Lasă un răspuns