Declaratia 301. Depunere online.

Contribuabilii care detin un certificat digital de semnatura electronica extinsa pot depune formularul 301 – si un numar de alte 14 – online, pe site‐ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Declaratia 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat contribuabilul, numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei, dupa cum urmeaza:

a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevazute la sectiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formular, excepand achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, pentru care se datoreaza TVA in Romania;

b) inainte de inmatricularea in Romania a unui mijloc de transport pentru care se datoreaza
taxa, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare. Daca in aceeasi luna persoana impozabila
efectueaza mai multe astfel de achizitii taxabile in Romania, aceasta poate
depune mai multe formulare 301 pentru aceeasi luna, fara a bifa casuta „Declaratie rectificativa.

Depunerea online

Certificatul digital calificat de semnatura electronica folosit pentru depunerea declaratiei 112 (declaratia unica) poate fi folosit si pentru depunerea online a formularului 301 pentru un numar nelimitat de societati.

Kitul de semnatura electronica extinsa, care contine certificatul digital calificat si toate elementele necesare crearii semnaturii electronice, poate fi achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare – certSIGN, DigiSign, Trans Sped, Certdigital sau Alfasign – la pretul de aproximativ 47 de euro fara TVA.

certSIGN livreaza gratis kitul de semnatura electronica extinsa si ofera suplimentar un pachet de beneficii format din vouchere si acces gratuit timp de 3 luni la cea mai moderna aplicatie legislativa din Romania. De asemenea, certSIGN a inclus in pretul kitului de semnatura serviciul de arhivare electronica cu valoare legala care poate fi folosit pentru arhivarea tuturor declaratiilor depuse online la ANAF.

Lasă un răspuns