Inregistrarea unei entitati publice in Forexebug

Pentru a putea accesa sistemul de raportare FOREXEBUG, prin care institutiile publice transmit situatiile financiare catre Ministerul de Finante, o entitate publica trebuie:

 1. Sa delege (prin ordonatorul de credite al institutiei) angajatii care detin un certificat digital calificat valabil si care vor utiliza Forexebug in numele institutiei.
 1. Sa transmita la Trezoreria Statului:
  • Fisa entitatii – prin care declara informatii generale de identificare, tipul de activitate desfasurata, tipul de subordonare ierarhica (daca este cazul) si tipul de finantare,
  • Pentru fiecare utilizator:
   • cererea de inscriere avizata de ordonatorul de credite,
   • o copie a actului de identitate al utilizatorului,
   • certificatul digital al utilizatorului, exportat in format .cer

Fisierul in format .cer trebuie depus la Trezorerie pe un mediu de stocare precum CD sau memory stick.

Lasă un răspuns