Declaratiile fiscale care trebuie depuse in februarie 2017

In luna februarie, trebuie indeplinite, dupa caz, mai multe obligatii fiscale. Pe cateva dintre ele, contribuabilii le pot indeplini online, utilizand un kit de semnatura electronica.

Marti, 07 februarie 2017

Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.


Vineri, 10 februarie 2017

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal;
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

Miercuri, 15 februarie 2017

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile – pentru luna precendenta
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precendenta – depunere prin EMCS-RO STOCURI
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta – depunere prin EMCS-RO STOCURI
 • Jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta – depunere prin EMCS-RO STOCURI
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta

Luni, 27 februarie 2017

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare,
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat,
 • Declaratia 101 privind impozitul pe profit pe anul precedent,
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta,
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta,
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata,
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta,
 • Declaratia 306 – cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea / corectia ajustarilor / regularizarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta
 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul anterior
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
 • Plata impozitului pe profit pe anul precedent

Marti, 28 februarie 2017

 • Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante
 • Declaratia 205 – declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA pentru perioada de raportare precedenta (luna, trim. etc.)
 • Declaratia 400 – declaratie informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate
 • Declaratia 402 – declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania – pentru anul precedent
 • Declaratia 403 – declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei – pentru anul precedent

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online, utilizand kitul de semnatura electronica obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?