lista obligatii fiscale decembrie 2017

Obligatiile fiscale ale lunii decembrie 2017

In decembrie 2017, trebuie indeplinite, dupa caz, nu mai putin de 40 de obligatii fiscale. Cateva dintre ele sunt declaratii fiscale pe care contribuabilii le pot depune online, utilizand kitul de semnatura electronica.

Luni, 4 decembrie 2017

 • Declaratia informativa privind livrarile / prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015)
 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Vineri, 8 decembrie 2017

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Luni, 11 decembrie 2017

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal;
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori
 • Declaratia 089 – declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal
 • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole
 • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.

Vineri, 15 decembrie 2017

 • Declaratia intrastat pentru luna precedenta
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna . . . anul . . . – (pentru luna precendenta)
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie / depozitare pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precendenta
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
 • Plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole
 • Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din agricultura prevazute la art. 103 alin. (1) Cod Fiscal

Joi, 21 decembrie 2017

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – pentru luna precedenta
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea / corectia ajustarilor / regularizarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Plata anticipata privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului anterior (2017)
 • Plata anticipata privind impozitul pe venit aferent trimestrului in curs din anul 2017
 • Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.
 • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta
 • Plata impozitului pe reprezentanta.
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor.
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta
 • Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului urmator.
 • Plata trimestriala a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Declaratiile 100, 112, 300, 301 si 390 VIES pot fi depuse online, cu ajutorul kitului de semnatura electronica obtinut de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Lasă un răspuns