Declaratiile fiscale ale lunii mai 2018

In luna mai trebuie indeplinite, dupa caz, aproximativ 35 de obligatii fiscale. Mai multe dintre ele pot fi indeplinite online, folosind kitul de semnatura electronica.


Miercuri, 2 mai 2018

 • Declaratia 120 – decont privind accizele pentru anul precedent
 • Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente
 • Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2017

Marti, 8 mai 2018

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania

Joi, 10 mai 2018

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal;
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
 • Declaratia 700 – declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal – Formularul electronic 700, dupa caz.
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori

Marti, 15 mai 2018

 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna . . . anul . . . – (pentru luna precedenta)
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta

Vineri, 25 mai 2018

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 101 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 230 – cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta
 • Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul anterior
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Miercuri, 30 mai 2018

 • Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente
 • Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2017

Joi, 31 mai 2018

 • Depunerea cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Declaratiile 100, 101, 112, 120, 300, 301, 307, 311, 390 VIES si 700 pot fi depuse online, cu ajutorul kitului de semnatura electronica obtinut de la un prestator de servicii de incredere calificat.

Lasă un răspuns