Declaratiile fiscale ale lunii iulie 2018

In luna iulie, contribuabilii din Romania au de indeplinit, dupa caz, nu mai putin de 35 de obligatii fiscale. Printre ele se numara si cateva declaratii fiscale care pot fi depuse online, utilizand kitul de semnatura electronica.


Luni, 2 iulie 2018

 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal
 • Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente

Vineri, 6 iulie 2018

 • Declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Marti, 10 iulie 2018

 • Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica;
 • Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal;
 • Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
 • Declaratia 087 – notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori
 • Declaratia 700 – declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal – Formularul electronic 700, dupa caz.

Luni, 16 iulie 2018

 • Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Declaratia privind achizitiile / livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut
 • Situatia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta – produse energetice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile / utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice
 • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta
 • Situatiile privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precedenta
 • Jurnalele privind achizitiile / livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta
 • Situatia centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna . . . anul . . . – (pentru luna precedenta)
 • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta
 • Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice

Vineri, 20 iulie 2018

 • Declaratiei speciale de taxa pe valoare adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Miercuri, 25 iulie 2018

 • Declaratia 097 – notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
 • Declaratia 101 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna sau trimestrul precedent
 • Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta
 • Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
 • Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
 • Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata
 • Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat
 • Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
 • Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanta
 • Plata anticipata privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului anterior (2018)
 • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Luni, 30 iulie 2018

 • Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente

Marti, 31 iulie 2018

 • Cererea de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Declaratiile 100, 101, 112, 120, 300, 301, 307, 311, 390 VIES si 700 pot fi depuse online, folosind kitul de semnatura electronica obtinut de la un prestator de servicii de incredere calificat.

Lasă un răspuns