Cum verifici semnătura electronică aplicată unui document?

Semnătura electronică este instrumentul de bază în cadrul procesului de transformare digitală, ea facilitând semnarea documentelor fără a mai utiliza hârtie și practic fără a mai fi nevoie de prezența fizică a semnatarului într-un loc anume.
Semnarea poate fi făcută din confortul casei sau dintr-o călătorie de afaceri peste hotare, semnătura electronică calificată având aceeași valoare juridică cu cea olografă.

De când a apărut semnătura electronică la distanță, al cărei certificat este stocat în cloud, nu mai suntem legați nici măcar de un device anume, ci se poate semna direct de pe telefonul mobil, fără a fi necesară instalarea în prealabil a unor drivere.

Există câteva elemente specifice care pot identifica nivelul de securitate al semnăturii electronice utilizate la semnarea unui document PDF.

Semnătura electronică calificată apare în Adobe Acrobat Reader ca fiind validă (bifă verde) și conține informații despre verificarea ei față de lista de încredere europeană EUTL.Sunt afișate elemente grafice ușor de verificat, care să transmită utilizatorilor nivelul de încredere, precum:

  • Bifa verde și textul „Signed and all signatures are valid” (semnat și toate semnăturile sunt valide);
  • Este indicată sursa informațiilor folosite pentru validarea semnăturii: „Source of Trust obtained from the European Union Trusted Lists (EUTL)” (încrederea în semnătură este dată de listele sigure ale Uniunii Europene);
  • Marca de încredere a Uniunii Europene (lacătul albastru cu steagul UE) și identificarea semnăturii electronice ca fiind calificată.

De asemenea, pentru semnăturile electronice cu grad redus de securitate, precum cea avansată, avem semnale de avertizare care ne indică faptul că nu avem de-a face cu un certificat calificat:

  • Triunghiul galben cu semnul exclamării și textul „At least one signature has problems” (Cel puţin o semnătură are probleme);
  • Textul care indică faptul că identitatea persoanei care a semnat nu poate fi validată: „The signer’s identity is unknown because it has not been included in your list of trusted certificates and none or its parent certificates are trusted certificates.” (Identitatea semnatarului nu este cunoscută deoarece nu a fost inclus în lista certificatelor de încredere și niciunul dintre certificatele părinte nu sunt certificate de încredere).

Pentru a avea o imagine complete asupra diferențelor dintre semnăturile electronice, dar și pentru a fi complet informat înainte de a alege tipul de semnătură pe care îl vei utiliza, AICI poți găsi ghidul complet al semnăturii electronice.

Lasă un răspuns