Granturi pentru industria alimentară și construcții

În perioada 7-13 octombrie 2022 se pot accesa fondurile acordate pentru digitalizarea IMM-urilor din industria alimentară și construcții, în cadrul programului de finanțare 4.1.1. POC BIS.


Agenții economici ce activează în industriile menționate mai sus pot solicita granturi de până la 500.000 euro, pentru investiții destinate retehnologizării, potrivit Ghidului Solicitantului publicat de AM POC.


Aplicația IMM Recover pentru pregătirea documentelor poate fi accesată începând cu 28 septembrie 2022 pentru preînscrieri, iar între 7 și 13 octombrie se vor realiza înregistrarea și transmiterea cererilor de finanțare.
Depunerea cererilor de finanţare se va realiza exclusiv online prin sistemul IMM Recover, fiind necesară deţinerea unui certificat calificat de semnătură electronică.


De reținut: Printre condiţiile impuse solicitanţilor de granturi se numără şi dispunerea a minimum 10% din valoarea proiectului în investiţii ce atestă gradul de digitalizare, de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului.
Așadar, costurile cu achiziționarea semnăturilor electronice calificate și arhivarea electronică sunt eligibile pentru aceste granturi.


Pentru granturile cu valori cuprinse între 50.000 şi 500.000 de euro vor putea aplica microîntreprinderile şi întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care își desfășoară activitatea în domeniile de activitate eligibile prevăzute în Ghid, respectiv:

  • industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
  • construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

Lasă un răspuns