OUG nr 30/2024 modifică termenul până la care nu se aplică sancțiuni în RO e-factura

Deținerea unui certificat calificat pentru semnătura electronică este obligatorie în utilizarea cu succes a sistemului RO e-factura. Pentru a vă conecta la sistemul ANAF – SPV (Spațiul Privat Virtual), este esențial să utilizați semnătura electronică calificată. Aceasta oferă un nivel înalt de securitate conform legislației europene în vigoare. Prin intermediul unui certificat calificat pentru semnătura electronică emis de un furnizor de încredere, se asigură identitatea persoanei care utilizează SPV în calitate de reprezentant oficial al firmei/instituției etc.

Legea nr. 296/2023 a cunoscut anumite ajustări prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2024, prin care societățile din România au obligația de a transmite facturile emise sau recepționate în cadrul relațiilor cu alte firme (B2B) prin intermediul sistemului RO e-Factura, într-un interval de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii (cu excepția cazului în care termenul prevăzut pentru emiterea facturii se apropie, conform art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015). Fii la curent cu aceste obligații și asigură-te că ești în pas cu reglementările fiscale actuale.

Conform dispozițiilor din OUG 30/2024, încălcarea obligației de a transmite una sau mai multe facturi în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, a căror termen-limită expiră într-o lună calendaristică, este considerată o contravenție. Persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari sunt pasibile de sancțiuni cuprinse între 5.000 lei și 10.000 lei, în timp ce cele mijlocii pot primi amenzi în cuantumul de 2.500 lei până la 5.000 lei. Pentru celelalte persoane juridice și persoane fizice, sancțiunile sunt cuprinse între 1.000 lei și 2.500 lei. Astfel, aceste dispoziții au fost introduse pentru a promova respectarea prevederilor legale și pentru a evita impunerea mai multor amenzi într-o singură lună.

De asemenea, prin intermediul OUG 30/2024, perioada fără sancțiuni a fost prelungită până la data de 31 mai 2024 inclusiv, pentru facturile a căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine până la această dată. Este relevant să subliniem că această prevedere se aplică doar facturilor cu termen de emitere până la data menționată mai sus și este menită să reprezinte un factor de stimulare pentru trecerea către factura electronică.

În contextul implementării sistemului de facturare electronică RO e-factura și a semnăturii electronice calificate, este esențial să conștientizăm importanța crucială a acestor instrumente pentru optimizarea proceselor și sporirea securității din organizație. Într-un mod profesionist, aceste instrumente reprezintă cheia către eficiență și protecția adecvată în era digitalizării.

Lasă un răspuns