OUG nr 30/2024 modifică termenul până la care nu se aplică sancțiuni în RO e-factura

Deținerea unui certificat calificat pentru semnătura electronică este obligatorie în utilizarea cu succes a sistemului RO e-factura. Pentru a vă conecta la sistemul ANAF – SPV (Spațiul Privat Virtual), este esențial să utilizați semnătura electronică calificată. Aceasta oferă un nivel înalt de securitate conform legislației europene în vigoare. Prin intermediul unui certificat calificat pentru semnătura […]

Continue reading


Semnătura electronică calificată pentru RO e-Factura

În lumea afacerilor, digitalizarea este un proces inevitabil. De aceea, autoritățile din România au introdus RO e-factura, pentru a îmbunătăți eficiența și transparența tranzacțiilor comerciale. Implementarea RO e-factura și semnăturii electronice calificate reprezintă o schimbare importantă pentru mediul de afaceri din România. Este esențial ca toate companiile să își pregătească în timp util procedurile și […]

Continue reading


Semnătura electronică în relația cu instituțiile statului

Semnătura electronică calificată a devenit o modalitate tot mai utilizată în relația cu instituțiile statului. Certificatul digital calificat este esențial pentru utilizarea semnăturii electronice și reprezintă un instrument important în procesele administrative. În acest articol vom explora importanța utilizării semnăturii electronice în relația cu instituțiile statului și vom analiza exemple practice de utilizare a semnăturii […]

Continue reading


Avantajele arhivării electronice

În era digitală, arhivarea electronică a devenit din ce în ce mai importantă, mai ales când vine vorba de documentele electronice care sunt semnate cu semnătură electronică calificată.Documentele semnate cu certificat digital pentru semnătură electronică calificată capătă numeroase beneficii și joacă un rol crucial în asigurarea autenticității, integrității și validității legale a acestora. Unul dintre […]

Continue reading


Semnătura electronică calificată pentru RO e-Factura

De la 1 ianuarie 2024, toți operatorii economici sunt obligați să utilizeze sistemul RO e-Factura pentru tranzacțiile ce rezultă din relațiile B2B. Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung se aplică:• operatorilor economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri […]

Continue reading


Contractele de comunicații, încheiate în format digital

Conform Deciziei ANCOM nr. 73/2023 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora, toate documentele care pornesc/sunt emise de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului (oferte, schimbări unilaterale ale contractului etc.) trebuie semnate de către aceștia cu semnătură electronică calificată. Contractele de comunicații pot fi încheiate în format […]

Continue reading


Cont online la Casa Națională de Pensii Publice

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția cetățenilor care doresc să afle informații despre vechimea lor în muncă, stagiile de cotizare, istoricul carierei etc, o modalitate ușoară de a face acest lucru, prin crearea unui cont full online, cu ajutorul semnăturii electronice calificate. Mai multe informații despre procedura prin care vă puteți crea […]

Continue reading