Semnătura electronică în relația cu instituțiile statului

Semnătura electronică calificată a devenit o modalitate tot mai utilizată în relația cu instituțiile statului. Certificatul digital calificat este esențial pentru utilizarea semnăturii electronice și reprezintă un instrument important în procesele administrative. În acest articol vom explora importanța utilizării semnăturii electronice în relația cu instituțiile statului și vom analiza exemple practice de utilizare a semnăturii […]

Continue reading


Instituțiile statului, obligate să primească documente semnate electronic

 Începând cu 4 iulie 2023, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat cu statut de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, […]

Continue reading