Utilizare semnatura electronica

Semnatura electronica extinsa, asimilata inscrisului sub semnatura privata, permite semnarea documentelor cu valoare legala (contracte, rapoarte, note de comanda, notificari etc) si transmiterea lor prin e-mail oriunde. De asemenea, pe baza semnaturii electronice extinse pot fi transmise documente intre si catre institutii precum:

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF),
  • Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS),
  • Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),
  • Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP),
  • Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),
  • Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM),
  • Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP),
  • Monitorul Oficial,
  • Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Fosta CNVM,
  • Depozitarul Central

Semnatura electronica extinsa identifica fara echivoc partile implicate intr-o tranzactie electronica si ofera garantia faptului ca documentul nu a fost modificat dupa semnarea lui electronica.

In acelasi timp, semnatura extinsa confera avantajul  economisirii de timp prin rapiditatea comunicarii in forma electronica si de bani – elimina necesitatea de a mai tipari documentele si de a le transmite prin posta sau curier la partenerii de afaceri sau la institutiile vizate.

Articole utile:

General:


CNAS:


ANAF:


SEAP: