Semnătura electronică pentru profesiile liberale

Organizații de profesii liberale sunt aproape în toate sectoarele economice din România – de la domeniul economic din care fac parte, de exemplu, contabilii și experții financiari; domeniul sănătății – medici, farmaciști; juridic – executori judecătorești, avocați, până la domeniul tehnic – evaluatori, auditori, erhitecți etc. Indiferent de domeniul de activitate sau de tipul documentului […]

Continue reading


Certificatul de cazier judiciar va putea fi obţinut gratuit şi în format electronic

Potrivit măsurii stabilite prin Legea nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, promulgată prin Decretul nr. 2/2023, acesta va putea fi obținut gratuit și în format electronic, semnat cu o semnătură electronică calificată şi asimilat înscrisurilor autentice. Actul normative specifică: “La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării […]

Continue reading


Instituțiile statului, obligate să primească documente semnate electronic

 Începând cu 4 iulie 2023, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat cu statut de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, […]

Continue reading