Semnătura electronică pentru profesiile liberale

Organizații de profesii liberale sunt aproape în toate sectoarele economice din România – de la domeniul economic din care fac parte, de exemplu, contabilii și experții financiari; domeniul sănătății – medici, farmaciști; juridic – executori judecătorești, avocați, până la domeniul tehnic – evaluatori, auditori, erhitecți etc.


Indiferent de domeniul de activitate sau de tipul documentului semnat, atunci când vorbim despre acte oficiale putem cu uşurinţă da valoare juridică semnăturii electronice folosind semnătura electronică calificată.


În afara documentelor specifice fiecărui sector în parte, semnătura electronică calificată poate fi folosită pentru semnarea oricărui tip de document cu furnizorii, clienții sau cu membrii organizației, aducând multe avantaje, printre care: reducerea timpului de semnare, eliminarea consumabilelor, flexibilitate și mobilitate.


Semnătura electronică calificată se dovedeşte un instrument extrem de util în cazul următoarelor situații:
• eliberarea documentaţiilor de specialitate/autorizaţiilor: prin aplicarea semnăturii calificate şi/sau a sigiliului electronic.
• documente unidirecţionale: eliberarea certificatelor de membru, adeverinţelor, înştiinţărilor, somaţiilor de plată, notificărilor etc.
• semnarea electronică a documentelor în cadrul organizaţiei (uniuni/ colegii/ asociaţii) şi în relaţia cu clienţii, partenerii, colaboratorii etc.
• comitete şi proiecte: semnarea electronică a proceselor verbale şi a documentelor rezultate în urma şedinţelor/hotărârilor din consiliul de administraţie, filiale, centre regionale, decizii ale comitetului director etc.

Lasă un răspuns