Cadrul legal

Folosirea si emiterea semnaturilor electronice sunt reglementate in Romania de Legea nr. 455 din 2001. Conform acestei legi, semnatura electronica trebuie sa includa urmatoarele informatii:

  • faptul ca certificatul digital folosit pentru crearea semnaturii a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
  • datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, plus cetatenia acestuia, in cazul persoanelor fizice, respectiv nationalitatea acestuia, in cazul persoanelor juridice;
  • numele titularului sau pseudonimul acestuia alaturi de alte informatii specifice in masura in care sunt relevante si in functie de scopul cu care a fost eliberat certificatul digital;
  • codul personal de identificare al semnatarului;
  • datele de verificare a semnaturii electronice, corespondente cu datele de creare a semnaturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;
  • termenul de valabilitate
  • codul de identificare a certificatului digital calificat;
  • semnatura electronica extinsa a firmei emitente;
  • acolo unde este cazul, trebuie specificate clar limitele utilizarii certificatului digital sau limitele valorice ale operatiunilor pentru care se poate folosi.

Pentru a citi in detaliu cadrul legislativ va invitam sa accesati urmatorul link:

http://www.legi-internet.ro/lgsemel.htm